RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie oraz ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dbając o dane osobowe osób, które z nami współpracują przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Ma ona na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona także na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 • Plastmet Sp. z.o.o. z siedzibą  ul. Chrobrego 1  64-720 Lubasz
 •  NIP 763-000-74-44 REGON 004620165

zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich danych w naszej firmie, a w szczególności o zapewnienie poufności oraz integralności, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, jak m.in.

 • na bieżąco przeprowadzamy analizę ryzyka, aby we właściwy sposób dopasować rozwiązania do potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniami,
 • dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania ich zadań,
 • na bieżąco podpisujemy umowy powierzenia z podmiotami, którym zlecimy przetwarzanie danych osobowych, ale także dbamy, aby podmioty te gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa,
 • dostęp do systemów jest ściśle kontrolowany, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

Kogo dane osobowe będziemy przetwarzać?

Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe:

 • naszych klientów – odbiorców,
 • naszych kontrahentów – dostawców,
 • podmiotów, których dane otrzymamy w ramach realizacji współpracy,
 • osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy,
 • podmioty, z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę albo mamy relacje biznesowe,
 • oraz inne podmioty, których nie jesteśmy obecnie w stanie wskazać.

Jakie mamy cele i podstawy przetwarzania danych osobowych?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator danych osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami.
Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Jakie dane będziemy przetwarzać? Jaką mamy podstawę prawną do ich przetwarzania?
Podjęcie działań przed zawarciem umowy na świadczenie naszych usług z inicjatywy Administratora jak i osoby, której dane dotyczą Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz
 • 6 ust. 1 lit. b RODO działanie przed wykonaniem umowy np. poprzez rejestrację konta w sklepie internetowym
 • 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych m.in. w celu nawiązania współpracy
Zawarcia i realizacji umowy Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz
 • 6 ust. 1 lit. b RODO wykonanie umowy
 • 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych np. dane osób kontaktowych
Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:  wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, numer rachunku bankowego oraz informacje zawarte w rejestrach publicznych
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek
Bieżący kontakt, w związku z realizacją łączącej nas umowy, ale także rozpatrywanie reklamacji,  skarg i wniosków Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe oraz inne dane, jakie otrzymaliśmy od Ciebie w ramach naszej umowy
 • 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy
 • 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych np. zapewnienie wysokiej jakości obsługi
Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych, oraz inne informacje,  jakie nam podasz
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. obrona interesów Drukarni Interak
Przechowywania pozostawionych ofert /zapytań Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz inne dane jakie nam podasz
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes, który, umożliwi skorzystanie z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty
Archiwalnym i dowodowym Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz
 • 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek
 • 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. posiadanie danych osobowych, pozwolą nam dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda
Realizacja marketingu bezpośredniego w odniesieniu do podmiotów, z którymi współpracujemy bądź współpracowaliśmy Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych
 • 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda, jeżeli będzie ona wymagana
 • 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. budowanie relacji, oferowanie naszych usług
Skierowanie marketingu bezpośredniego we własnym imieniu do naszych potencjalnych klientów Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych
 • 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda, jeżeli będzie ona wymagana
 • 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. budowanie relacji, oferowanie naszych usług
Wysyłka newslettera Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych
 • 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na wysyłkę newslettera
 • 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. budowanie relacji, oferowanie naszych usług
Weryfikacja partnerów biznesowych Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane finansowe, informacje zawarte w wywiadowniach gospodarczych
 • 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych m.in. badanie wiarygodności naszych partnerów biznesowych
Zakładanie i administrowanie kontami w naszych systemach informatycznych np. w sklepie internetowym Imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje związane Twoją aktywnością w systemie, z obsługą i realizacją zamówień, oraz inne jakie nam podasz
 • 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych m.in. w celu umożliwienia Tobie dostępu do zamówień, jakie składałeś u Nas

Jak przetwarzamy twoje dane w „social media” ?

 1. Administrator danych osobowych posiada profile firmowe na portalach społecznościowych tj. LinkedIn, Google Moja Firma, YouTube, Facebook, Instagram. W związku z prowadzeniem naszych profili przetwarzamy dane osobowe osób, które wejdą na nasz profil, bez względu na fakt czy podejmą aktywność np. napiszą komentarz, klikną „lubię to” albo zaczną obserwować nasze działania w social media.
 2. W jakim celu prowadzimy nasze profile w mediach społecznościowych?
  • w celu promowanie naszych usług oraz produktów, informowanie o naszych promocjach, konkursach;
  • w celu przekazywanie informacji o naszych wydarzeniach, w których bierzemy udział albo zapraszamy Ciebie do udziału w nich np. targi, szkolenia, eventy;
  • w celach statystycznych oraz analitycznych;
  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
 1. Naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi profilami jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzanie RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. Technicznie rzecz ujmując, naszym interesem jest budowanie oraz promowanie naszej marki, ulepszania naszych usług oraz produktów a w niektórych sytuacjach także ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Jak zrealizować prawo do wycofania zgody?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
  1. wysłać maila na adres: plastmet@plastmet.com.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Nas.
 2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższej jakości obsługi, na której bardzo nam zależy.

Czy prowadzimy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie?

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Komu możemy przekazywać twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane możemy przekazywać:
  • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
  • podmiotom powiązanym z Plastmet Sp. z.o.o. z siedzibą  ul. Chrobrego 1  64-720 Lubasz
 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe;
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
  • podmiotom, którzy dostarczają nam systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
  • podmiotom dostarczającym nam usługę hostingu;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  • podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
  • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową;
  • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
  • podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, windykacyjne.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp.

Niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Czy przekazujemy twoje dane osobowe do państw trzecich?

Uprzejmie informujemy, iż w związku z korzystaniem z usług dostawców w zakresie zarządzania projektami. Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – do Stanów Zjednoczonych. Nawiązując współpracę z firmami zewnętrznymi, które świadczą dla nas powyższe usługi, podejmujemy wszelkie działania, aby przetwarzanie Twoich danych było bezpieczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo możemy przechowywać twoje dane osobowe?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
  • do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
  • do 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
  • do 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową;
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem.
 4. „Prawo do bycia zapomnianym”: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

Jakie przysługują tobie prawa?

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.
  • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
  • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:

Masz prawo do wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych

 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:
  • RODO: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 2.03.2020 i w całości zastępuje poprzednią wersję z dnia 25 maja 2018.

 

Czym są pliki „cookies” oraz jak my je wykorzystujemy. Należy zapoznać się z tą polityką, aby zrozumieć, jakiego rodzaju pliki cookies używamy, jakie informacje zbieramy za ich pomocą i w jaki sposób pliki cookies są wykorzystywane. Natomiast więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy, zabezpieczamy dane osobowe użytkowników strony, można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka mówi także jakie są Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam podajesz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki dotyczące plików cookies, skontaktuj się z nami poprzez:

Co to jest „cookies”?

„Cookies” zwane także jako ciasteczka, to krótkie informacje/pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby, które nie posiadają uprawnień nie miały do tego dostępu.
Mogą być one odczytywane przez nas jako Administratora danych osobowych, a także przez systemy należące do innych zaufanych podmiotów, z których technologii korzystamy.

W jakim celu używamy plików „cookies”?

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami):

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny kod śledzący Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.

Jak możesz kontrolować pliki cookies?

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies.

Możliwa jest jednak kontrola i zarządzanie zainstalowanymi cookies. Jak to zrobić?

Kontrola – przeglądarka internetowa: jeżeli nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia— całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji w tym zakresie możesz znaleźć na stronie: https://www.aboutcookies.org/

Co się stanie, jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie przez nas z plików cookies?

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu:

 • aż do opuszczenie przez Ciebie strony internetowej lub też wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dotyczy to głównie plików cookies technicznych;
 • niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu aż do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Krótki przewodnik jak wyłączyć pliki cookies z Twoich przeglądarek internetowych

Producenci przeglądarek udostępniają strony pomocy dotyczące zarządzania plikami cookies w ich produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej.

W przypadku innych przeglądarek prosimy o sprawdzenie w dokumentacji udostępnionej przez dostawcę przeglądarki.